Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Malowanie

Malarnia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A wyposażona jest w następujące urządzenia służące do realizacji procesu malowania:

• kabino-suszarka z maszynownią
• kabina malarska 1-stanowiskowa
• kabina malarska 2-stanowiskowa
• suszarka SKMe-3

Kabino-suszarka jest obiektem wolnostojącym, zamykanym z dwu stron bramami z napędem mechanicznym. Wydzielono w niej komorę roboczą kabino-suszarki:
• długość x szerokość 25,8 m x 18 m
• wysokość min. 9,8; max. 11,4 m ( średnio 10,6 m)
• powierzchnia robocza ca 464,4 m2
• kubatura ca 4922,64 m3

Kabino-suszarka pracuje w następujących cyklach pracy:
• cykl prac ręcznych – usuwanie starej powłoki, odtłuszczanie, szpachlowanie,
szlifowanie, itp. temperatura powietrza nawiewanego – +20°C
• cykl malowania – temperatura powietrza nawiewanego – +25°C
• cykl suszenia – temperatura powietrza obiegowego – max +35°C
Komora robocza kabino-suszarki przedzielona jest na dwie części bramą segmentową rozsuwaną ręcznie o prześwicie B x H = 15500 x 7500. Praca możliwa jest na całej powierzchni komory po złożeniu bramy bądź w dwu oddzielonych bramą częściach.

MALARNIA CZĘŚCI:
• długość x szerokość 11,8 m x 11,35 m
• wysokość min. 3,9 m; max. 4,98 m (średnio 4,44 m)
• powierzchnia robocza malarni ca 101,52 m2
• kubatura ca 452,89 m3
Kabiny malarskie: jedno (KMWW-20) i dwustanowiskowe (KMWW-40).
Dodatkowo, po nałożeniu powłoki malarskiej, detale wprowadzane są do suszarki komorowej SKMe-3, gdzie następuje podsuszanie nałożonej powłoki i jej utwardzanie w temp. 35÷135°C, a nawet do 220°C w przypadku emalii silikonowej. Żądana temperatura suszenia jest ustawiana indywidualnie dla każdego rodzaju pokrycia na panelu suszarki. Malarnia dostosowana jest do malowania drobnych i średnich detali oraz elementów wielkogabarytowych.
W WZL-1 S.A. malowane są także detale metodą konwencjonalną (pistolety ręczne, agregaty malarskie), emaliami poliuretanowymi i epoksydowymi o dużej zwartości rozpuszczalnika, emaliami typu High Solid, ftalowymi oraz celulozowymi. Obecnie wdrażane są do zastosowania lakiery wodorozcieńczalne. Spółka realizuje również prace związane z procesem malowania tj.:
• odtłuszczaniem
• szlifowaniem
• gruntowaniem
• malowaniem końcowym