Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Kompozyty

Z dniem 01 stycznia 2015 roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie został powołany do życia Wydział Technologii Kompozytowych. Jest to odpowiedź na nadchodzące zapotrzebowania rynku zarówno wojskowego jak i cywilnego.
Wydział dysponuje powierzchnią ponad 2500 m2 i posiada najnowocześniejsze wyposażenie umożliwiające zaprojektowanie oraz wykonywanie w niemalże każdej dostępnej technologii kompozytowej elementów o dowolnym kształcie i stopniu komplikacji.

Materiały kompozytowe stosowane w lotnictwie w dużej mierze opierają się na laminatach powstałych w wyniku połączenia ceramicznych włókien zbrojących (np. włókna szklane, węglowe) oraz żywic epoksydowych. Dzięki takiemu zestawieniu materiałów otrzymywane są lekkie struktury o właściwościach wytrzymałościowych nierzadko przewyższających materiały konwencjonalne takie jak aluminium czy stal.

Obecnie rola materiałów kompozytowych w lotnictwie stale wzrasta, tendencja ta zauważalna jest we wszystkich rodzajach statków powietrznych, od tych o przeznaczeniu wojskowym po towarowe i pasażerskie włącznie. Wytwarza się z nich elementy takie jak poszycie, klapy a nawet krawędzie natarcia.

Technologiami, którymi wydział dysponuje na dzień dzisiejszy jest technologia prepreg w pełnym jej spektrum wraz z technologią autoklawów, które posiada Oddział w Dęblinie w ilości sztuk 2 wyprodukowanych w USA przez firmę ASC Process Systems z Kalifornii o wymiarach roboczych 1800x8000 mm oraz mniejszym 1000x1500 mm. Na potrzeby tej technologii wydział został również wyposażony w ploter do ciecia tkanin szwajcarskiej firmy ZUND o wymiarach roboczych 1800x5000 mm, który spełnia najwyższe standardy jakości, komory mroźne umożliwiające przechowywanie prepregów.
Wydział dysponuje również niezbędnym zapleczem w postaci czystego pomieszczenia spełniającym najwyższe standardy czystości względem norm oraz projekcję laserową umożliwiającą układanie formatek prepregowych na foremnikach uprzednio przygotowanych w oddzielnych pomieszczeniach. Oprócz tak skomplikowanych technologii Wydział Technologii Kompozytowej posiada dział technologii mokrej, w którym dysponuje oprócz tradycyjnych metod laminowania technologię Infuzji oraz RTM. Przedsięwzięcia zakrojone na tak szeroką skalę nie było by możliwe bez współpracy z współkonsorcjantem, jakim jest ITWL, który zapewnił niezbędne wsparcie w procesie projektowania linii technologicznych jak i urządzeń oraz doboru parametrów maszyn będących na wyposażeniu wydziału.

Technologie jakimi dysponujemy do produkcji kompozytów:
Technologia prepreg – autokalwowa
Technologia mokra – lay up by hand
Technologia mokra – Infuzja
Technologia mokra – Resin Transfer Moulding (RTM)

Dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem CAD/CAM/CAE
SIMENS NX 10 CAD/CAMz modułem Fiber Sim umożliwiającym profesjonalne projektowanie struktur kompozytowych
PATRAN 2012 (solver MSC MARC, NASTRAN, DYTRAN i inne)

Oprzyrządowanie:

 • Autoklawy: ASC Process Systems (USA California):
  - Mały: średnica robocza 1m, długość 1,5m
  - Duży: średnica robocza 1,8m, długość 8m
 • Ploter do rozkroju ZUND(Szwajcaria): powierzchnia robocza stołu 2,5m x 1,8m
 • Projekcja laserowa umożliwiająca precyzyjne pozycjonowanie formatek w foremnikach  – posiada współkonsorcjant ITWL (służy do układania formatek bez stosowania jakichkolwiek przymiarów);
 • Komory mroźne (magazyn prepregów i materiałów pomocniczych dla ich technologii, które wymagają obniżonej temperatury magazynowania);
 • Oprzyrządowanie drobne do produkcji kompozytów (narzędzia pneumatyczne oraz elektryczne);
 • Drukarka 3D (dla szybkiego prototypowania);
 • System pomiarowy – skaner 3D
 • RTM (maszyna do produkcji kompozytów);
 • profesjonalne zaplecze techniczne oraz osobowe w postaci wykwalifikowanej kadry udokumentowane certyfikatami świadczącymi o nabyciu wiedzy w zakresie produkcji elementów kompozytowych oraz wydział P-5 (budynek zapewniający warunki niezbędne dla produkcji elementów kompozytowych w w/w technologiach z zapisem parametrów w ramach procesów specjalnych).