Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Śmigłowce

Początki napraw głównych w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. sięgają lat 40-tych ubiegłego wieku. W tym okresie firma wykonywała naprawy śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP, Węgier, Niemiec, Bułgarii i Czechosłowacji. Każdy z wykonanych ponad 1000 remontów głównych śmigłowców oparty jest na następujących, zasadniczych etapach, których wykonanie podlega ocenie zakładowej Kontroli Jakości:


•    demontaż płatowca i jego instalacji
•    usunięcie powłoki lakierniczej
•    weryfikacja płatowca, zdemontowanych instalacji, podzespołów, agregatów i części śmigłowca
•   naprawy blacharskie płatowca, jego instalacji oraz podzespołów
• zabudowa instalacji elektrycznej, hydraulicznej, powietrznej oraz naprawionych agregatów na płatowiec
•   regulacja i sprawdzenie poszczególnych systemów śmigłowca
•   próby naziemne
•   malowanie śmigłowca
•   loty próbne wyremontowanego śmigłowca