Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Silniki

Naprawy główne w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w Oddziale w Dęblinie zaczęły być wykonywane ponad 70 lat temu. Przedmiotem działalności zakładów jest świadczenie usług w zakresie obsługi, napraw bieżących i remontów urządzeń radiowo nawigacyjnych, wskaźników kontroli parametrów lotu i pracy systemów pokładowych oraz silnika praktycznie od początków swojego istnienia.
Oddział w Dęblinie realizuje obsługi rejestratorów parametrów lotów SARPP oraz prace modernizacyjne, umożliwiające zabudowę na samolotach TS-11 nowszych rejestratorów S2-3ai. Realizowane są także prace serwisowe elementów sterujących i układów elektrycznych awaryjnego lotniskowego systemu wychwytywania samolotów ATU-2M.


Remont główny silnika TW3-117
Silniki turbinowe TW3-117 pojawiły się w zakładach Dęblinie w 1994 roku, kiedy to uruchomiony został ich remont główny. W kolejnych latach gamę remontowanych silników poszerzano o wersje: M (1996r.), III serii (1997r.), MT (2001r.).
W 2011 roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie zakończono etap wdrażania procesu remontu silników TW3-117 WM. Wszystkie typy silników są eksploatowane do dnia dzisiejszego, a zakłady w sposób ciągły realizują zadania remontowo-naprawcze w całej ich gamie.
W celu zapewnienia kompleksowej obsługi oraz stałego podnoszenia jakości wykonywanych remontów silników
TW3-117, WZL Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie posiada stanowisko do hamowania silników, które może być wykorzystane do prób silników TW2-117 oraz TW3-117.


Silnik turbowałowy TW3-117 (wersje: IIIs., M, MT, W, WM, WM serii 02) - eksploatowane na śmigłowcach typu Mi-14, Mi-17, Mi-24 będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Usługa związana z naprawą główną silnika polega na odtworzeniu jego zdatności technicznej po wyczerpaniu resursu międzyremontowego lub usprawnienie po uszkodzeniu. Zakres naprawy: obejmuje: demontaż na podzespoły i części, demontaż agregatów, mycie i usuwanie powłok lakierniczych, weryfikację zespołów i detali, naprawę oraz wymianę detali w niezbędnym zakresie, montaż agregatów i zespołów, próby agregatów i zespołów, montaż końcowy silnika, sprawdzenie i regulację parametrów podczas prób na stoisku hamowni.