Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Samoloty

Obsługi Samolotów TS-11 „ISKRA”.
Usługa związana z wykonywaniem obsług okresowych, specjalnych i przedłużeniem resursu płatowca samolotu do 40 lat. W.w  prace wykonuje się w oparciu o dokumentację eksploatacyjną, zakładową oraz zatwierdzone biuletyny przez Głównego Inżyniera WL. W zależności od poziomu obsług i zakresu prac wykonuje się przegląd płatowca, zamontowanych na nim  zespołów i agregatów, sprawdza się ich działanie i wykonuje niezbędne naprawy wynikające z weryfikacji stanu technicznego. Niektóre z nich są demontowane z płatowca, usprawniane i sprawdzane na stanowiskach kontrolno - pomiarowych. Po wykonaniu obsługi lub prac związanych z przedłużeniem resursu wykonuje się loty próbne kontrolne w celu sprawdzenia poprawności działania zespołów i agregatów oraz zachowania się samolotu w locie.
W przedsiębiorstwie wielokrotnie wykonywano także bieżące naprawy podzespołów samolotów takich, jak CASA CN-295N Polskich Sił Powietrznych.


Modernizacje samolotów.

• Modernizacje układów awionicznych, przystosowujących samoloty Polskich Sił Powietrznych do standardów wymaganych przez europejskie i światowe władze lotnicze do realizacji lotów w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Prace takie przeprowadzane mogą być na samolotach An-26, An-28, JAK-40 czy TS-11 MR.
• Program zabudowy urządzeń systemu AFIS na samolocie M-28 Bryza Nr 208, który stał się latającym stanowiskiem inspekcji i legalizacji lotniskowych systemów pomocy nawigacyjnej samolotów.

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie wykonywało również remonty samolotów dla Muzeum Sił Powietrznych.