Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Agregaty

Remonty i usprawnienia agregatów instalacji statków powietrznych:

 • instalacji olejowej, paliwowej, powietrznej oraz przeciwoblodzeniowej do silników typu SO-3 (SO-3W);
 • instalacji olejowej, paliwowej, rozruchowej oraz przeciwoblodzeniowej do wszystkich wersji silnika TW3-117;
 • wszystkich instalacji płatowcowych samolotu TS-11 „Iskra”;
 • wybranych agregatów instalacji hydraulicznej śmigłowców Mi-14; Mi-17; Mi-24;
 • wybranych agregatów instalacji hydraulicznej, paliwowej i powietrznej samolotu PZL-130 „Orlik”;
 • wybranych agregatów instalacji hydraulicznej, paliwowej i powietrznej samolotu M-28 Bryza / Skytruck;
 • remonty, obsługi oraz sprawdzenia wyposażenia z samolotów W-3, PZL-130 „Orlik”, AN-2 w tym:
  • instalacji i urządzeń OCP (odbioru ciśnień powietrza);
  • instalacji i urządzeń elektrycznych;
  • instalacji i urządzeń tlenowych;
  • nadajników i wskaźników kontroli instalacji pneumatycznej, hydraulicznej, pomiaru temperatury, pomiaru kąta, pomiaru objętości;
  • pokładowych przyrządów i urządzeń nawigacyjnych;
  • urządzeń radioelektronicznych.