Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Stanowiska kontrolno-pomiarowe

STANOWISKO KONTROLNO – POMIAROWE ME 25070

Stanowisko kontrolno-pomiarowe ME 25070 służy do sprawdzenia armatury oświetlenia NVG. Składa się z modułu testera (MT) oraz modułu skrzynki sterującej (MSS). Jego głównym zastosowaniem jest sprawdzenie poprawności działania poniżej wymienionych agregatów oświetlenia, stanowiących wyposażenie śmigłowców Mi-2, Mi-8, Mi-17 i Mi 24, na których zabudowana została instalacja NVG:

 • skrzynka sterująca CLCU, OXLCLCUCP36724
 • lampa antykolizyjna ROTOX OXLELEDRTXVCO-009
 • lampa światła pozycyjnego czerwona OXLELEDCP37068/01l
 • lampa światła pozycyjnego czerwona OXLELEDCP41110-01
 • lampa światła pozycyjnego zielona OXLELEDCP37068/03
 • lampa światła pozycyjnego zielona OXLELEDCP41110-02
 • lampa światła pozycyjnego biała OXLELEDCP37069/01
 • lampa światła pozycyjnego biała OXLELEDCP37069/02
 • lampa światła pozycyjnego biała OXLELEDCP40484
 • lampa światła pozycyjnego biała/lampa goleni podwozia OXLELEDCP38351
 • lampa goleni podwozia OXLELEDCP40879
 • promiennik IR pojedynczy OXLDSYCP33022
 • promiennik IR podwójny OXLDSYCP33023/5M
 • reflektor lądowania IR OXLLANCP37803
 • reflektor lądowania IR OXLLANCP36819
 • moduł lampy szykowej OXLFORCP36821
 • moduł lampy konturowej OXLRTBLCP36831
 • moduł LED plafonu OXLDOMECP37273

Moduł skrzynki sterującej MSS jest funkcjonalnym zamiennikiem skrzynki CLCU typu OXLCLCUCP36724. Moduł ten pozwala na przetestowanie armatury oświetleniowej na stanowisku kontrolno-pomiarowym pomimo braku lub uszkodzenia oryginalnej skrzynki sterującej CLCU, a także na weryfikację instalacji NVG wraz z agregatami oświetlenia zabudowanymi na śmigłowcach Mi-8, Mi 17 oraz Mi-24 wszystkich wersji.  

STANOWISKO DO WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW SWPL-1 NR PME-25075

Stanowisko do wyświetlania parametrów SWPL-1 Nr PME-25075 służy
do wykonywania sprawdzeń naziemnych systemu w zakresie:

 • kalibracji torów analogowych:    
  - zgodnie z zapisami biuletynów eksploatacyjnych
  - po wykryciu i usunięciu usterki instalacji powiązanych z systemem
  - po wymianie agregatów na śmigłowcu, z których pobierany jest sygnał do wyświetlania
 • sprawdzania torów jednorazowych
 • sprawdzeń funkcjonalnych systemu wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 instalowanego na śmigłowcach Mi-17

Stanowisko jest urządzeniem przenośnym o wadze 5 kg, zastępującym jeden wyświetlacz nahełmowy systemu SWPL-1.
Składa się z:

 • 12” dotykowego monitora TFT,
 • walizki aluminiowej o wymiarach 38cm x 26cm x 12,5cm
 • 3 wiązek zasilających:
  - z zasilaczem AC/DC i wtyczką do sieci prądu przemiennego 230V 50Hz
  - z konwerterem DC/DC i wtykami bananowymi do sieci prądu stałego 27V
  - ze złączami D-Sub oraz LEMO do podłączenia do sieci pokładowej SWPL-1)
 • płyty ze sterownikami do monitora
 • gąbki zabezpieczającej

W celu wykonania kalibracji systemu podłącza się je do instalacji komputera graficznego I pilota, a następnie przełącza do kanału II pilota i powtarza kalibrację.

Czas kalibracji wraz ze sprawdzeniem funkcjonalnym całego systemu SWPL-1 wynosi od 60 do 80 roboczogodzin.

Zastosowanie stanowiska PME-25075 przyczynia się do:

 • oszczędności czasu (około 20% podczas jednej kalibracji)
 • zwiększeniu komfortu sprawdzania poprzez m.in. brak konieczności używania wyświetlaczy i ciągły podgląd wyświetlanych parametrów

Do wykonywania procesu kalibracji obu komputerów na jednym śmigłowcu, proponujemy użycie dwóch (2) stanowisk PME-25075.

STANOWISKO ME-25060 DO GENEROWANIA SYGNAŁÓW NIESPRAWNOŚCI W INSTALACJACH ŚMIGŁOWCA - INTERFEJS DO SWPL-1

Stanowisko naziemne – Interfejs do SWPL-1 Nr ME-25060 jest urządzeniem przenośnym. Służy do:

 • sprawdzania torów jednorazowych systemu wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 instalowanego na śmigłowcach Mi-17.

 

Interfejs jest zasilany z sieci śmigłowca – gniazdo prądu stałego 28V DC i podłączany bezpośrednio do bloku UDS.

ME-25060 składa się z obudowy aluminiowej z elementami z tworzywa sztucznego o stopniu hermetyczności IP 63. Na  płycie czołowej obudowy zabudowany jest zestaw włączników, przycisków oraz lampek kontrolnych wykorzystywanych podczas sprawdzania torów sygnalizacji o niebezpieczeństwie na śmigłowcu (sygnały WARN i FAIL) systemu wyświetlania parametrów lotu SWPL-1.

Zastosowanie interfejsu ME-25060 przyczynia się do:

 • oszczędności czasu o około 20%
 • zwiększenia komfortu sprawdzania
 • poprawy bezpieczeństwa personelu poprzez:
  - możliwość symulacji pojedynczych sygnałów o wystąpieniu niebezpieczeństw lub awarii na śmigłowcu
   - możliwość obserwowania poprawności zadawanych sygnałów
   - możliwość odseparowania sygnałów podawanych do bloku UDS (np. grupa sygnałów z danej instalacji śmigłowca – wibracje silników)
   - brak konieczności rozpinania złączy instalacji śmigłowca
   - brak konieczności przemieszczania się po pokładzie śmigłowca
STANOWISKO DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW LOTU SWPL-1

Stanowisko to służy do sprawdzania poprawności działania kompletu bloków systemu SWPL-1 zdemontowanych ze śmigłowca.

Dodatkową zaletą proponowanego stanowiska jest możliwość zadawania sygnałów analogowych dochodzących do bloków SWPL-1 bezpośrednio ze stanowiska oraz sygnałów jednorazowych za pośrednictwem interfejsu do SWPL-1 Nr ME-25060.

Wyświetlanie obrazów ze sprawdzenia  systemu jest możliwe na wyświetlaczach nahełmowych DWN-1 lub NWN-1 lub na stanowisku do wyświetlania parametrów SWPL-1 Nr PME-25075.

Zastosowanie stanowiska przyczynia się do oszczędności czasu i pracy przeznaczonej na:

 • poszukiwanie usterek na śmigłowcu (zazwyczaj kilka do kilkunastu roboczogodzin)
 • wykonywanie powtórnej kalibracji po powrocie bloków systemu SWPL-1 od producenta (kalibracja wszystkich kanałów to ok. 80 roboczogodzin)