Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Mi-17

Śmigłowiec wielozadaniowy

Śmigłowiec Mi-17 służy do celów zarówno transportowych, jak i bojowych. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami lotno-eksploatacyjnymi, co potwierdzone zostało podczas polskich misji wojskowych.  W procesie modernizacji śmigłowca Mi-17, w zależności od jej zakresu i wariantu śmigłowca, zabudowywane są:
• zintegrowany system łączności ZSŁ-1
• radiostacja VHF 30-88MHz
• radiostacja HF 2-60MHz
• radiostacja UHF/VHF 30-400MHz
• radiostacja UHF/VHF 110- 400MHz
• GPS
• MKR, IFF, radiowysokościomierz z serwerem komunikacyjnym
• nadajnik ratowniczy
• radiokompas poszukiwawczy
• rozpraszacz gazów wylotowych EWU
• wciągarka 76379-040
• stanowisko strzeleckie do 7,62 mm WPKM
• systemy nawigacyjne VOR/TACAN/ILS
• system rejestracji parametrów lotów S2-3a
• wysięgnik do liny zjazdowej oraz lina do desantowania Marlow
• stopień wejściowy
• wyposażenie poszukiwawcze i sprzęt medyczny

Mi-17T/U to wersja transportowa, na której zabudowane jest niekierowane uzbrojenie rakietowe (wyrzutnie UB-32), stanowiska strzeleckie desantu, zewnętrzne podwieszenie ciężaru, urządzenia celownicze (celownik PKW, celownik OPB-1r), urządzenie zakłóceń pasywnych ASO-2W, wciągarka ŁPG-150.
W 2006 roku WZL-1 S.A. zaadoptował dwa śmigłowce Mi-17 do potrzeb ewakuacji medycznej. Na śmigłowcu Mi-17- AE zabudowano systemy niezbędne do poszukiwania (reflektor poszukiwawczy, radiokompas poszukiwawczy) oraz ratowania życia rannych i ich transportu (dźwig pokładowy z wciągarką ŁPG-300 zabudowany wewnątrz śmigłowca, nosze w tym intensywnej opieki medycznej oraz sprzęt do udzielania pierwszej pomocy i reanimacji). Wyposażenie radionawigacyjne jest identyczne, jak na śmigłowcach Mi-8 i Mi-17 dla Wojsk Lądowych. Najważniejsze jednak zmiany wprowadzono w kabinie transportowej, która w całości została zaprojektowana, opatentowana i wykonana przez WZL-1 S.A. Śmigłowiec zapewnia ewakuację 7 rannych na noszach. Ściany, podłoga i sufit kabiny transportowej zostały wyłożone specjalnym aseptycznym materiałem. Kabinę wyposażono w sprzęt medyczny (infusomat, respirator, kardiomonitor, ssak, defibrylator itd.), klimatyzację, instalację tlenu medycznego, instalację 220V 50 Hz, oraz dźwig pokładowy o udźwigu 300 kg. W 2007 roku WZL-1 rozpoczął modernizację Mi-17-1V. Śmigłowiec ten został wyposażony w specjalne opancerzenie zabezpieczające załogę, pasażerów oraz newralgiczne elementy zespołu napędowego śmigłowca. Zapewnia ono ochronę balistyczną śmigłowca, zachowując właściwości funkcjonalno-eksploatacyjne i charakterystyki lotne, co zostało potwierdzone w trakcie badań typu przeprowadzonych przez ITWL. Ponadto, zabudowano na nim urządzenie „Adros” oraz system EWU (system rozpraszania gazów wylotowych), co dodatkowo wpływa na podniesienie bezpieczeństwa załogi. Na wersji transportowo-bojowej zainstalowano wciągarkę 76379-040 firmy GOODRICH oraz stanowisko strzeleckie do PKM w tylnych drzwiach. Śmigłowiec wyposażony jest w 3 pulpity z wyświetlaczami dla I i II pilota oraz dowódcy desantu. Pulpity te umożliwiają sterowanie radiostacją i interkomem. Zamontowano również cyfrowy rejestrator parametrów lotu S2-3a. Dodatkowo, śmigłowce Mi-17-1V wyposażone zostały w zewnętrzne stanowisko desantowe do desantowania żołnierzy z niskiego pułapu zawisu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP, śmigłowce Mi-17 przystosowano również do zadań CASEVAC. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. podjęły się opracowania i wykonania przystosowania śmigłowca Mi-17 wersji transportowej do zabudowy sprzętu medycznego ratowania i podtrzymania życia, umożliwiającego wykonywanie zadań CASEVAC – podjęcie poszkodowanych i transport do punktów medycznych w bazie. Standardowe wyposażenie w tej wersji obejmuje:
• stelaż na wyposażenie medyczne, umożliwiający montaż do trzech 10l. butli tlenowych, defibrylatora, respiratora, ssaka i podgrzewacza płynów infuzyjnych
• półkę na nosze, plecak i inny pomocniczy sprzęt medyczny
• instalację zasilania sprzętu medycznego
Innowacyjność przystosowania śmigłowca do zadań CASEVAC polega na możliwości bardzo szybkiego demontażu i montażu mobilnego zestawu z wyposażeniem na dowolnym śmigłowcu Mi-17-1V w czasie krótszym niż 1 godzina. Przystosowanie śmigłowców do zadań CASEVAC znacząco poprawiło bezpieczeństwo żołnierzy na misjach zagranicznych oraz zwiększyło wachlarz możliwości zastosowania śmigłowca Mi-17-1V. W połączeniu z kompozytowym opancerzeniem i głęboką modernizacją przeprowadzoną również w WZL-1 S.A., wielozadaniowy śmigłowiec Mi-17-1V stał się jeszcze bardziej uniwersalny i użyteczny.