Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Rada Nadzorcza

Wojciech Netkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Kapusta - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aneta Jaksa - Członek Rady Nadzorczej

Marek Dębek - Członek Rady Nadzorczej

Czesław Sudowski - Członek Rady Nadzorczej

Monika Antczak - Członek Rady Nadzorczej