Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Program KRUK

Śmigłowiec Uderzeniowy

Projekt realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP o kryptonimie „Kruk” zakłada zakup śmigłowców bojowych dla polskiej Armii. Nowe maszyny zastąpią obecnie eksploatowane śmigłowce Mi-24, które uczestniczyły w misjach w Iraku, Czadzie i Afganistanie.

Stworzenie zaplecza serwisowego dla nowego śmigłowca uderzeniowego to jeden z głównych priorytetów Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.