Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

O Projektach

 
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. realizują usługi głównie dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, w ramach umów podpisanych z Inspektoratem Uzbrojenia MON. Pomimo tej przynależności, Spółka otwarta jest na nowe przedsięwzięcia, współpracę z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, jak również na poszerzanie zakresu swojej działalności, czego dowodem może być przynależność do struktur NATO Support Agency w formie potencjalnego dostawcy usług, jak również uczestniczenie w projektach zagranicznych, związanych z remontem, obsługą i modernizacją sprzętu, znajdującego się w zakresie profilu działalności firmy.

 

Firma zaangażowana jest w projekty

  • pozyskiwanie zdolności serwisowania śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR 
  • centrum serwisowego nowego śmigłowca uderzeniowego
  • remontowania i modernizacji śmigłowców rodziny Mi dla klientów zagranicznych
  • programu bezpilotowego śmigłowca do zadań specjalnych ILX-27
  • centrum kompozytów
  • wdrożenia do serwisowania samolotu szkolnego M-346 „Master”.