Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Misja

Misją Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. jest być nowoczesną, stale rozwijającą się firmą, zapewniającą wysoką sprawność eksploatacyjną floty statków powietrznych będących na wyposażeniu lotnictwa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - satysfakcjonującą klientów i pracowników.