Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie XII

« wróć

WOJSKOWE  ZAKŁADY  LOTNICZE  NR 1  S. A.

w Łodzi, ul. Dubois 119 tel. 0 42 681 55 60/64 fax. 0 42 681 33 18

e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl

 

zapraszają do składania ofert podmioty gospodarcze i oferują do sprzedaży:

 

 

1. Agregat URAL 375 APA

Nr rejestracyjny: UCY 7399

Rok produkcji: 1971

Przebieg: 5600 km

Rodzaj silnika: etylina

Pojemność: 7000 cm.

Nr VIN:086897

Cena wywoławcza: 10 000 zł/netto

Opis stanu technicznego: Samochód typu agregat prądotwórczy, sprawny technicznie w dobrym  stanie kolekcjonerskim ale też bardzo sprawny do pracy w ciężkim terenie. Ma sprawne napędy na wszystkie koła ,wyciągarkę, może podawać prąd w zakresie od 24/28V do 70 V. Ciężar całkowity pojazdu ok.10430 kg .Posiada książkę z pełnym opisem budowy i eksploatacji. Brak akumulatorów prostujących.

 

 

Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT – 23%.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Andrzej Adamas             -  Kierownik Działu Transportu                   tel. 42 681 55 60  w. 206, 501-743-531

                                                                                                                                                                                                     

Pojazdy wystawione na sprzedaż będzie można oglądać w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi, ul. Dubois 119 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 – 14,00

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na pojazd marki: ……………………” w siedzibie Spółki  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2018 r. do godziny 14°° (decyduje data wpływu  do WZL Nr 1 S.A.)

 

Podpisana oferta powinna zawierać:

  1. nazwę firmy oraz adres siedziby firmy,
  2. proponowaną cenę zakupu, wyrażoną liczbowo i słownie
  3. sposób płatności
  4. oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem technicznym zbywanego pojazdu i nie wnosi w tym zakresie uwag.

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 03.10.2018r.

Kryterium oceny oferty : 

* Cena   -  100 % wagi oferty,

 

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL Nr 1 S.A.  www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

      

WZL Nr 1 S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.