Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie o pracę

« wróć

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. w Łodzi

lider rynku lotniczego, poszukują kandydatów do pracy na stanowisku:

 

                         Technolog  ds. NDT (badań nieniszczących)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechniczne, elektroniczne, mechatronika, mechanika),
 • minimum 2. stopień uprawnień w co najmniej jednej z metod MT, PT, ET, UT, RT oraz chęć podwyższania kwalifikacji do uzyskania stopnia 3.,
 • znajomość procedur i norm związanych z NDT,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Auto Cad),
 • umiejętność wykonania i czytania rysunku technicznego,
 • znajomość języka angielskiego (min. poziom B1),
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość wymagań AS9100, ISO, PART 145, 21 itp.
 • znajomość oprogramowania Solid Edge, Catia,
 • znajomość j. rosyjskiego,

 

Zadania:

 • wdrażanie nowych metod NDT zgodnie z normą EN 4179 oraz NAS 410 w Spółce oraz przygotowanie Spółki i personelu do certyfikacji,
 • przygotowywanie dokumentacji technologicznej wykonania badań nieniszczących części i podzespołów śmigłowców,
 • rozwiązywanie problemów technologicznych w zakresie NDT,
 • uczestnictwo przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych,
 • uczestnictwo w pracach zespołów realizujących projekty B+R,
 • uczestnictwo w pracach wdrażających nową platformę śmigłowcową w lotnictwie SZ (szkolenia, nowe technologie, AKP,  itp.).

 

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, odpowiedzialności, nastawienia na rozwiązywanie problemów, samodzielności w działaniu.

 

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży,
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych i pozapłacowych,
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois 119.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
 7. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 11. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 18 czerwca 2018 r.

w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119

lub mailowo na adres Sekcji Zarządzania Personelem: praca@wzl1.mil.pl