Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie o pracę

« wróć

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. w Łodzi

lider rynku lotniczego, poszukują kandydatów do pracy na stanowisku:

 

                         Technolog  ds. NDT (badań nieniszczących)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechniczne, elektroniczne, mechatronika, mechanika),
 • minimum 2. stopień uprawnień w co najmniej jednej z metod MT, PT, ET, UT, RT oraz chęć podwyższania kwalifikacji do uzyskania stopnia 3.,
 • znajomość procedur i norm związanych z NDT,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Auto Cad),
 • umiejętność wykonania i czytania rysunku technicznego,
 • znajomość języka angielskiego (min. poziom B1),
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość wymagań AS9100, ISO, PART 145, 21 itp.
 • znajomość oprogramowania Solid Edge, Catia,
 • znajomość j. rosyjskiego,

 

Zadania:

 • wdrażanie nowych metod NDT zgodnie z normą EN 4179 oraz NAS 410 w Spółce oraz przygotowanie Spółki i personelu do certyfikacji,
 • przygotowywanie dokumentacji technologicznej wykonania badań nieniszczących części i podzespołów śmigłowców,
 • rozwiązywanie problemów technologicznych w zakresie NDT,
 • uczestnictwo przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych,
 • uczestnictwo w pracach zespołów realizujących projekty B+R,
 • uczestnictwo w pracach wdrażających nową platformę śmigłowcową w lotnictwie SZ (szkolenia, nowe technologie, AKP,  itp.).

 

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, odpowiedzialności, nastawienia na rozwiązywanie problemów, samodzielności w działaniu.

 

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży,
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych i pozapłacowych,
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois 119.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko………………………………….. prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi (93-465) ul. Dubois 119.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

........................................................

(data i podpis kandydata do pracy)

 

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 18 czerwca 2018 r.

w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119

lub mailowo na adres Sekcji Zarządzania Personelem: praca@wzl1.mil.pl