Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie o pracę

« wróć

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. W ŁODZI

lider rynku lotniczego, poszukują kandydatów do pracy na stanowisku:

 

TECHNOLOG – MECHANIK

 

Wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn specjalność – lotnictwo lub pokrewne);
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, AutoCad, Solid Egde);
 • Umiejętność wykonania, czytania i analizy rysunków technicznych;
 • Znajomość języka angielskiego (min. poziom B2);
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność działania w zespole, komunikatywność;
 • Sumienność i dokładność.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość budowy i zasad działania statków powietrznych (samolotów i/lub śmigłowców);
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie podstawowym lub wyższym;
 • Praca i/lub doświadczenie przy obsłudze statków powietrznych;
 • Znajomość wymagań norm jakościowych.

 

Zadania:

Obowiązki wynikające z pracy w charakterze inżyniera mechanika:

 • Przygotowywanie dokumentacji technologicznej naprawy, wykonania części, sprawdzania podzespołów i systemów śmigłowców i samolotów;
 • Opracowywanie modernizacji i modyfikacji śmigłowców w zakresie prac mechanicznych – schematy, projekty, dokumentacja konstrukcyjna i obiegowa;
 • Rozwiązywanie problemów technologicznych na rzecz zespołów produkcyjnych dot. śmigłowców
  i samolotów;
 • Sprawowanie nadzoru technologicznego na wydziałach produkcyjno-remontowych;
 • Wsparcie dla działu sprzedaży i planowania produkcji w zakresie kalkulowania kosztów napraw
  i modernizacji śmigłowców i samolotów;
 • Tworzenie specyfikacji dla nowych maszyn i urządzeń oraz uczestnictwo w ich uruchamianiu;
 • Uczestnictwo przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych;
 • Uczestnictwo w pracach zespołów realizujących projekty B+R;
 • Uczestnictwo w pracach wdrażających nową platformę śmigłowcową w lotnictwie SZ (szkolenia, nowe technologie, dokumentacja obsługowa, itp.).

 

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, odpowiedzialności, nastawienia na rozwiązywanie problemów, samodzielności w działaniu.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży;
 • Umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych i pozapłacowych;
 • Stabilne warunki pracy i wynagrodzenia;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois 119.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko………………………………….. prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi (93-465) ul. Dubois 119.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

........................................................

(data i podpis kandydata do pracy)

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do  03.11.2019 r.

w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119

lub mailowo na adres Sekcji Zarządzania Personelem: praca@wzl1.mil.pl