Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie o pracę

« wróć

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. w Łodzi

lider rynku lotniczego, poszukują kandydatów do pracy na stanowisku:

ELEKTROMONTER LOTNICZY

 

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • znajomość obsługi komputera na poziomie dobrym,
 • umiejętność wykonania i czytania schematów elektrycznych,
 • doświadczenie w wykonywaniu nowych wiązek elektrycznych,
 • umiejętność lutowania,
 • umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych,
 • umiejętność wykonania i czytania rysunku technicznego,
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność działania w zespole,
 • brak ograniczeń zdrowotnych,
 • dyspozycyjność.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość j. rosyjskiego lub angielskiego,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub praca przy obsłudze statków powietrznych,
 • dokładność,
 • sumienność,
 • znajomość wymagań norm jakościowych: ISO, AS 9100, PART 145, 21 itp.

 

Zadania:

 • wykonywanie i montaż wiązek elektrycznych na śmigłowcu,
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych,
 • demontaż i montaż agregatów wyposażenia elektro-energetycznego na śmigłowcu,
 • wykonywanie regulacji układów śmigłowca,
 • korzystanie z literatury technicznej i norm,
 • biegłe czytanie i interpretacja schematów i dokumentacji: warsztatowej, technologicznej, montażowej, demontażowej, techniczno-ruchowej (DTR),
 • dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonywanych prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej,
 • poznawanie budowy i przeznaczenia wybranych agregatów i urządzeń występujących na statkach powietrznych,
 • systematyczne podnoszenie  kwalifikacji zawodowych,
 • praca na wysokości powyżej 3 m.

 

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży,
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych i pozapłacowych,
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois 119.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko………………………………….. prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi (93-465) ul. Dubois 119.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

........................................................

(data i podpis kandydata do pracy)

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 03.11.2019 r.

w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119

lub mailowo na adres Sekcji Zarządzania Personelem: praca@wzl1.mil.pl