Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

     WOJSKOWE  ZAKŁADY  LOTNICZE  NR 1  S. A.

          w Łodzi, ul. Dubois 119 tel. 0 42 681 55 60/64 fax. 0 42 681 33 18

                                    e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl

 

zaprasza do składania ofert i oferuje do sprzedaży:

                

  1. Samochód: SKODA 3T SUPERB

Nr rejestracyjny: EL 245SG

Rok produkcji: 2014

Przebieg: 225 000 km

Rodzaj silnika: benzynowy

Pojemność: 1798 cm ³

Nr VIN: TMBNB73T6E9040438

Cena wywoławcza: 30 000,00 zł netto

Opis stanu technicznego: samochód w dobrym stanie technicznym ,serwisowany w ASO

 

Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT – 23%.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Andrzej Adamas - Kierownik Działu Transportu tel. 42 681 55 60 wew. 206 lub kom. 501 743 531                                                                                                                                                                                                       

Pojazdy wystawione na sprzedaż będzie można oglądać w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi, ul. Dubois 119 w dniach od 16-09-2019 do 27-09-2019
w godzinach od 7.30 do 14.00.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na pojazd marki: SKODA SUPERB” w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 r. do godziny 14°° (decyduje data wpływu  do WZL Nr 1 S.A.).

 

Podpisana oferta powinna zawierać:

  1. nazwę firmy oraz adres siedziby firmy,
  2. proponowaną cenę zakupu, wyrażoną liczbowo i słownie,
  3. sposób płatności,
  4. oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem technicznym zbywanego pojazdu i nie wnosi w tym zakresie uwag.

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30-09-2019 r.

Kryterium oceny oferty : 

* Cena - 100 % wagi oferty.

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL Nr 1 S.A.  www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

      

WZL Nr 1 S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.