Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie

« wróć

                   WOJSKOWE  ZAKŁADY  LOTNICZE  NR 1  S. A.

          w Łodzi, ul. Dubois 119 tel. 0 42 681 55 60/64 fax. 0 42 681 33 18

                                    e-mail: kancelaria@wzl1.mil.pl

 

 zapraszają do składania ofert i oferują do sprzedaży zbędne maszyny i urządzenia:

L.p.

Maszyna

Typ

Rok produkcji

  Cena minimalna

1.

Frezarka

FU-32/132A

1974

2560

2.

Szlifierka

SPD-30

1970

4000

3.

Szlifierka

BK 5/1000

1956

2760

4.

Nożyce gilotynowe

NG8

1966

4800

5.

Prasa mimośrodowa

PMS40

1956

1680

6.

Nożyce uniwersalne

NU16

1950

1920

7.

Urządzenie prostownicze

EZOP-4/1

 

240

 

               Oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 24.05.2019r., pisemnie lub drogą elektroniczną. Wybór oferenta dokonany zostanie komisyjnie do dnia 30.05.2019r. Koszty związane z transakcją oraz transportem maszyn lub urządzeń  ponosi wyłącznie  nabywca.   WZL-1 S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub nie dokona wyboru żadnej oferty bez podania przyczyn. Rozpatrzone będą jedynie oferty zawierające kompletne dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

Kryteria wyboru:

        - kryterium wyboru jest cena oferowana za maszynę bądź urządzenie

        - w przypadku identycznych ofert za daną maszynę lub urządzenie nabywca zostanie wyłoniony w drodze licytacji ustnej. O konieczności przeprowadzenia licytacji i jej terminie zainteresowani zostaną powiadomieni.

Szczegółowych  informacji udzielają:

              - Wojciech Kwiatkowski tel. 42 681 55 60-64 wew. 208

              -  Aneta Rybczyńska tel.  42 681 55 60-64 wew. 208

              - Waldemar Poros tel.  42 681 55 60-64 wew. 274

Oględzin  zbędnych maszyn i urządzeń można dokonywać w terminie uzgodnionym z ww. osobami we wtorki i czwartki od godz. 12°°- 14°° w siedzibie spółki w Łodzi ul. Dubois 119.