Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Dane teleadresowe

Polska, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119
Tel. +48 42 681 55 60/64
Fax +48 42 681 33 18
sekretariat@wzl1.mil.pl


Kapitał zakładowy: 58.108.350 zł | Kapitał wpłacony: 58.108.350 zł
Konto Bankowe: Bank Pekao S.A. 30 1240 5585 1111 0000 4886 6224
NIP: 724-000-41-59 | REGON: 000173278
Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295398

Polska, 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4
Tel. +48 81 88 30 122, 88 30 209, 88 30 328
Fax +48 81 88 30 248
sekretariat@wzl1deblin.pl