Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Biuro Prasowe

 
tel. +48 42 681 55 60/64 w. 210
e-mail: biuroprasowe@wzl1.mil.pl

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59;
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl;
 • Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji zapytania/zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
  • podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.wzl1.mil.pl;
  • podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych;
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane