Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin

Zapraszają do składania  ofert na: na przeprowadzenie kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla 17 osób.

 

 1. Wymagania wobec dostawcy szkolenia

 

 • Kurs doskonalący należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Kurs doskonalący należy zakończyć wydaniem zaświadczenia
  o ukończeniu kursu, który uprawnia uczestnika do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w trybie określonym ustawą o ochronie osób i mienia. z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Art.38b ust.1)
 • Przeprowadzający kurs przedłoży stosowne uprawnienia do prowadzenia kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 • Przeprowadzenie kursu w terminie 10-24.03.2018 r. (do uzgodnienia po wybraniu korzystnej oferty).
 • Zapewnienie materiałów do części teoretycznej kursu.
 • Przeprowadzenie części teoretycznej kursu w podziale pracowników na dwie grupy, szkolenia strzeleckiego w jednej grupie.
 • Zapewnienie broni i amunicji do szkolenia strzeleckiego.
 • Zapewnienie strzelnicy (preferowana strzelnica w odległości 30 km
  od Dęblina).

 

 1. Zamawiający kurs.
 • Udostępnia salę do części teoretycznej kursu.
 • Dostarcza listę pracowników biorących udział w kursie doskonalącym.
 • Kieruje na kurs doszkalający siedemnastu pracowników WSO.
 • Zapewnia dowóz uczestników kursu na teren strzelnicy.

 

Oferty prosimy składać  osobiście w Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie;                     08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4 lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@wzl1deblin.pl w terminie do 16.02.2018 r.

Osoba kontaktowa:  Szef Ochrony WZL NR 1 S.A. Oddział w Dęblinie; Z. Rodak tel. 602537114.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 23.02.2018 r.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.