Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Zaproszenie do składania ofert

« wróć

Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego suszarki szafowej firmy Nabertherm typ TR 450

 

            Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego suszarki szafowej firmy Nabertherm typ TR 450

 

 1. Wymagane parametry urządzenia :

 

 1. Przeznaczenie : suszenie, sterylizacja, ciepłe przechowywanie.
 2. Pojemność : 450 L.
 3. Temperatura pracy max. 300°C.
 4. Sterowanie procesami programatorem PID z systemem samodiagnostyki.
 5. Wymiary komory roboczej: (750 x 550 x 1100)mm – szer. x gł. x wys.
 6. Wymiary zewnętrzne: (1000 x 780 x 1470) mm.
 7. Zasilanie sieciowe 400 V, trójfazowe.
 8. Moc około 6 kW.
 9. Konstrukcja wolnostojąca.
 10. Poziomy, wymuszony obieg powietrza w celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury w komorze pieca, +/- 5°C.
 11. Komora robocza ze stopu stali nierdzewnej odpornej na korozję.
 12. Minimalna ilość półek wsadowych - 3 szt.
 13. Jednoskrzydłowe drzwi z zawiasami po prawej stronie, z wziernikiem pionowym do obserwacji wsadu oraz uchwytem do otwierania i zamykania drzwi.

 

 1. Ewentualne wyposażenie dodatkowe suszarki - ogranicznik temperatury
  z nastawianą temperaturą wyłączenia, termiczna klasa ochrony 2 wg EN 60519-2, zabezpieczający przed przegrzaniem pieca i wsadu,

 

 • Wymagania dotyczące Dostawcy:

 

 1. Dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie 3 osób obsługujących suszarkę
  w siedzibie Zamawiającego na koszt Sprzedającego.
 2. Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego.
 3. Dostarczona dokumentacja w języku polskim (wersja papierowa oraz na nośniku elektronicznym), karty gwarancyjne, certyfikaty, certyfikat CE, atesty.
 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nie może być używany w jakikolwiek sposób.
 5. Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP, a w szczególności ma zadbać o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy
  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także posiadali odpowiednią odzież ochronną.

 

Do protokołu końcowego Wykonawca dołączy:

 

 1. DTR, deklaracje zgodności, zgodność z wymaganymi normami, instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim- wersja papierowa i na CD lub pendrive.
 2. Protokół z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

 

Do przedstawionej oferty cenowej należy dołączyć:

           - koszty realizacji zamówienia zgodnie z punktami I, III,

           - koszt wyposażenia dodatkowego pkt.  II

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – 02.07. – 06.07.2018 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.

 

Osoby do kontaktu:

                                                                                                                      

Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2018 r. na e-mail sekretariat@wzl1deblin.pl,
fax /81/ 883 02 48 lub pocztą na adres ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.

 

W związku z zapytaniem jednego z oferentów do zapytania ofertowego nr 489/SZ/2018 na dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego suszarki szafowej firmy Nabertherm typ TR 450 dotyczącego kontrolera (sterownika) udzielamy odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1:

Model TR 450 występuje z trzema kontrolerami, proszę o wskazanie który Państwu jest najbardziej potrzebny:  regulator R7, kontroler B410 i C450.

 

Odpowiedź 1:

Kontroler B410