Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania

« wróć

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Przetarg nieograniczony

Sprzedaż środków transportu

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.

Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4

08-521 Dęblin

 

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących środków transportu:

 

Samochód osobowy VOLVO S80

 Nr rejestracyjny: LRY 6A70

 Rok produkcji: 2012

 Przebieg: 208930 km

 Nadwozie: osobowy, sedan

 Rodzaj silnika: wysokoprężny,

 Pojemność: 1984 cm3

 Nr podwozia: YV1AS88A1D1166215

 Cena wywoławcza: 43 520 zł brutto

Opis stanu technicznego: pojazd sprawny technicznie z ważnością badań technicznych oraz pełnym ubezpieczeniem.                                

                             

Środek transportu wystawiony do przetargu będzie można oglądać w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie ul. Lotników Polskich 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.                                                                                                                             

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty (wg załączonego formularza) do dnia 13.11.2019 r. godz. 12:00 w zapieczętowanej kopercie z napisem „Sprzedaż środków transportu, nie otwierać do dnia 13.11.2019” w Punkcie Ewidencyjnym, budynek nr 27 (biurowiec) lub przesyłać pocztą na adres:             

 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie ul. Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

                                                                                                                                

Podpisana oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy , adres zamieszkania lub siedzibę firmy.
  2. Proponowaną cenę zakupu, wyrażoną liczbowo i słownie.
  3. Sposób płatności.
  4. Oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem technicznym zbywanego środka trwałego i nie wnosi w tym zakresie uwag.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 13.11.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.

Sprzedający wybiera oferty zawierające najwyższe ceny. W przypadku stwierdzenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę najwyższą, prowadzący przetarg przystąpi do kontynuacji przetargu w formie licytacji pomiędzy tymi oferentami. Minimalne postąpienie w licytacji wynosić będzie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt)

  • Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny oferowanej najpóźniej do 7 dnia od daty wystawienia faktury.                                                                                           
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów.     

Informacje udzielane są :

1) pod nr tel. 818830122 wew. 226 – w sprawach warunków i zasad uczestnictwa w przetargu  (poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 14.00)

2) pod nr tel. 81 8830122 wew. 232  – na temat zbywanych środków trwałych (poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 14.00)