Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Ogłoszenie o sprzedaży środków transportu

« wróć

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Przetarg nieograniczony

Sprzedaż środków transportu

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.

Oddział w Dęblinie

Lotników Polskich 4

08-521 Dęblin

 

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących środków transportu:

 

  1. Samochód osobowy FORD B5Y MONDEO MK III

Nr rejestracyjny: LRY 92JT

Rok produkcji: 2003

Przebieg: 371424 km

Nadwozie: sedan

Rodzaj silnika: wysokoprężny

Pojemność: 2.0 /130 KM

Nr VIN: WF05XXGBB53U16007

Cena wywoławcza: 3500 zł/netto

Opis stanu technicznego: pojazd sprawny technicznie, aktualne badania techniczne
i OC.

Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT – 23%.                                     

 

Środki transportu wystawione do przetargu będzie można oglądać w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie ul. Lotników Polskich 4 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 14.00.

                                                                                                                                  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : 

 

Złożenie pisemnej oferty (wg załączonego formularza) do dnia 26.10.2018r. godz. 12:00 w zapieczętowanej kopercie z napisem „Sprzedaż środków transportu – nie otwierać do dnia 26.10.2018 r. do godz. 12.30” w Punkcie Ewidencyjnym, budynek nr 27 (biurowiec) lub przesyłać pocztą na adres:            

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie,

Lotników Polskich 4, 08 - 521 Dęblin

Podpisana oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy , adres zamieszkania lub siedzibę firmy.
  2. Proponowaną cenę zakupu, wyrażoną liczbowo i słownie.
  3. Sposób płatności.
  4. Oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem technicznym zbywanego środka trwałego i nie wnosi w tym zakresie uwag.

 

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie WZL 1 S.A. Oddział
w Dęblinie.

 

Sprzedający wybiera oferty zawierające najwyższe ceny. W przypadku stwierdzenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę najwyższą, prowadzący przetarg przystąpi do kontynuacji przetargu w formie licytacji. Minimalne postąpienie w licytacji wynosić będzie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt)

  • Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny oferowanej najpóźniej do 7 dnia od daty wystawienia faktury.                       
  • Wydanie przedmiotu sprzedaży i niezbędnych dokumentów nabywcy, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po zapłaceniu ceny nabycia na wskazany na fakturze rachunek bankowy lub w gotówką w kasie WZL-1 S.A. Oddział w Dęblinie
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów.

 

 

           

Informacje udzielane są :

1) pod nr tel. 818830122 wew. 226 – w sprawach warunków i zasad uczestnictwa w przetargu  (poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 14.00)

2) pod nr tel. 81 8830122 wew. 218  – na temat zbywanych środków trwałych (poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 14.00)