Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Nabór na stanowisko

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Odział w Dęblinie ogłaszają nabór

do pracy na stanowisko:

TECHNOLOG/SPECJALISTA DS. REMONTU SILNIKÓW LOTNICZYCH

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • znajomość z dziedziny budowy i zasady działania silników lotniczych;
 • dobra znajomość rysunku technicznego;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność analizy sytuacji i rozwiązywania problemów;
 • konsekwencja w osiąganiu celów;
 • radzenie sobie ze stresem i presją czasu;
 • samodzielność;
 • sumienność i dokładność;
 • komunikatywność;
 • mile widziane doświadczenie w branży.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opracowywanie dokumentacji technologicznej;
 • nadzór nad technologią w toku produkcji;
 • opracowywanie kart technologicznych;
 • kalkulacja czasów produkcyjnych;
 • wdrażania i nadzorowanie opracowanych procesów technologicznych;
 • prowadzenie powierzonych projektów;
 • doskonalenie – optymalizacja procesów produkcyjnych pod względem technicznym

   i ekonomicznym;

 • prowadzenie dla pracowników produkcyjnych niezbędnych szkoleń z zakresu

   wdrażanych procesów technologicznych oraz szkoleń stanowiskowych;

 • prowadzenie dla pracowników produkcyjnych szkoleń okresowych;
 • rozwiązywanie problemów techniczno-jakościowych.

 

OFERUJEMY:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży;
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych;
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

PROSIMY KANDYDATÓW O SKŁADANIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, a po jej zakończeniu do celów przyszłych rekrutacji do lipca 2020 roku.

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

 

Aplikacje prosimy składać w Dziale Personalnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie; 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4 lub przesłać e-mailem na adres: rekrutacja@wzl1deblin.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 119 93-465 Łódź poprzez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e‑mail: iod@wzl1.mil.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 221 §  1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze   Nr 1 S.A.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r. ( Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221  § 1 Kodeksu Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.