Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Nabór na stanowisko

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Odział w Dęblinie ogłaszają nabór

do pracy na stanowisko:
Magazynier

 Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie i wydawanie asortymentu do i z magazynu,
 • czynny udział w przyjmowaniu materiałów z magazynu przyjęć, sprawdzanie zgodności dostawy z dokumentami przychodowymi pod względem ilościowym i jakościowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metryki, oraz pozostały okres gwarancyjny,
 • prowadzenie kartoteki magazynowej, wprowadzanie dokumentów do systemu operacyjnego,
 • relokacja towarów na magazynie,
 • właściwe składowanie i przechowywanie towarów w magazynie,
 • wydawanie do produkcji materiałów na podstawie zatwierdzonych dokumentów rozchodowych RW i zestawień materiałowych,
 • bieżący nadzór nad stanem jakościowym i ilościowym materiałów o ograniczonej przydatności,
 • inne prace magazynowe zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (preferowane),
 • dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word, Outlook),
 • bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, samodzielność, zaangażowanie, pracowitość, uczciwość, dyspozycyjność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych,
 • spełnienie wymogów Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży,
 • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych.
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia (praca od poniedziałku do piątku w stałych godzinach)
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prosimy kandydatów o składanie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, a po jej zakończeniu do celów przyszłych rekrutacji w 2019 roku.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

 

Aplikacje prosimy składać  w Dziale Personalnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie; 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4 lub przesłać e-mailem na adres: rekrutacja@wzl1deblin.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 119 93-465 Łódź poprzez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.
 • Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.