Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1


Nr 1 nie tylko w nazwie

Nabór na stanowisko

« wróć

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Odział w Dęblinie

poszukują kandydatów do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością

 

 Zakres obowiązków:

 • Rozwój i nadzorowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością.
 • Opracowywanie, nadzorowanie i zarządzanie dokumentacją zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Nadzór nad procesami zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Nadzór nad wdrażaniem nowych projektów.
 • Obsługa auditów zewnętrznych.
 • Planowanie i nadzór nad realizacją auditów wewnętrznych.
 • Nadzorowanie zdefiniowanych wskaźników systemowych i jakościowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Znajomość norm ISO serii 9000.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (World, Excel, Power Point).
 • Odporność na stres, umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu.
 • Dokładność, sumienność i samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
 • Znajomość wymagań AQAP 2110 będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy: 

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży.
 • Umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych.
 • Stabilne warunki pracy i wynagrodzenia.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prosimy kandydatów o składanie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

Aplikacje prosimy składać w Dziale Personalnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie; 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4 lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@wzl1deblin.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465)  przy ul. Dubois 119.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z 22 1 § 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.