Zaproszenie do składania ofert
24.09.2019

Zaproszenie do składania ofert

 na projekt, budowę hali produkcyjnej i budynku biurowo-socjalnego z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Dęblinie, dz. ew. nr 4080/99, jednostka ewidencyjna 061601_1, obręb ewidencyjny 0001 Dęblin w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
Nabór na stanowisko
Nabór na stanowisko
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert